Drie dagen bedenktijd

Wie een voorlopig koopcontract ondertekent mag gedurende drie dagen en zonder opgaaf van reden zijn aankoop annuleren. Hoe zat het ook al weer?

  • Op welk tijdstip gaat de bedenktijd precies in en wanneer loopt deze af?
  • Met welk communicatiemiddel moet de overeenkomst ontbonden worden?
  • Wat als er een weekend -of feestdag in de bedenkperiode zit?
  • Geldt de bedenktijd ook voor de verkoper?
  • Geldt de bedenktijd ook voor aankoop van een woonboot?
  • Wanneer gaat de bedenktijd in bij koop van een G.I.W. woning?
  • Overzicht einde bedenktijd bij bestaande woningen.

Op welk tijdstip gaat de bedenktijd precies in en wanneer loopt deze af?
De bedenktijd gaat in op de dag nadat de koper (een afschrift daarvan) heeft ontvangen en eindigt in beginsel op de derde dag om 24.00 uur.

Als de koper wil ontbinden, moet hij zorgen dat de verkoper dat bericht heeft ontvangen voor het einde van de bedenktijd. In verband met het bewijs kan de mededeling het beste schriftelijk, bijvoorbeeld per fax met een verzendbevestiging.

De Algemene Termijnenwet is van toepassing op de bedenktijd. Dit betekent dat feitelijk de bedenktijd langer kan zijn dan drie dagen. Twee van de drie dagen mogen geen zaterdag, zon- of feestdag zijn. Bovendien als de bedenktijd afloopt op een dergelijke dag, wordt zij verlengd tot de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of feestdag is.

Bedenktijd bestaande woningen

Koopovereenkomst ontvangen op

Bedenktijd eindigt op

Maandag

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Woensdag

Maandag

Donderdag

Maandag

Vrijdag

Dinsdag

Zaterdag

Dinsdag

Zondag

Woensdag

Bron: Eigen Huis Magazine

Met welk communicatiemiddel moet de overeenkomst ontbonden worden?
Daar zijn geen regels voor. Wij adviseren echter om schriftelijk te ontbinden, bijvoorbeeld met een aangetekende brief met handtekening retour of een faxbericht met ontvangstbevestiging.

Wat als er een weekend -of feestdag in de bedenkperiode zit?
Slechts één van de drie dagen mag een weekend- of feestdag zijn. Gaat de bedenktijd dus in op vrijdag, dan eindigt de termijn niet op maandag om 24:00 uur, maar op dinsdag. Valt het einde van de bedenktijd op een weekend- of feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Geldt de bedenktijd ook voor verkoper?
Nee, alleen de koper mag de overeenkomst binnen drie dagen ontbinden.

Wat kost het als de overeenkomst wordt ontbonden?
Als u binnen de termijn van de koop afziet, hoef u geen schadevergoeding te betalen aan de verkoper of zijn makelaar.

Als u derden heeft ingeschakeld voor de aankoop, zoals een aankoopmakelaar of een notaris voor het opstellen van het koopcontract, dan moet u meestal de gemaakte kosten wel vergoeden.

Geldt de bedenktijd ook voor de aankoop van een woonboot
Nee, de bedenktijd geldt niet voor roerende goederen zoals een woonboot of een woonkeet. Deze vallen volgens de wet niet onder het begrijp woning. Ook een studentenhuis dat u voor uw kind koopt, valt niet onder deze noemer. Verder heeft u geen bedenktijd als u een huis koopt op een openbare veiling. Schaft u een tweede woning of een vakantiehuis aan, dan heeft u wel recht op drie dagen bedenktijd.

Wanneer gaat de bedenktijd in bij de koop van een GIW-woning?
Om 0:00 uur, de dag nadat u de koop-/aannemingsovereenkomst met algemene voorwaarden, toelichting en GIW-garantieregeling heeft ontvangen. De bedenktijd eindigt na één kalenderweek.