TAXATIE MET VALIDATIE

De meeste geldverstrekkers werken met een gevalideerd taxatierapport. Het validatiebureau (bijvoorbeeld NWWI,Taxateurs Unie, Ivalidatie, TVI) ziet er op toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.